ชาวบ้านใหม่เจริญ ต.นาสะไม รับมอบรถแบคโฮ

ชาวบ้านใหม่เจริญ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รับมอบรถแบคโฮ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Additional information