อบต.นาสะไม รับมอบเครื่องจักรกลตามโครงการแก้แล้ง ณ บ้านใหม่เจริญ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล

 มอบเครื่องสูบน้ำ ตามโครงการเอาชนะความแห้งแล้ง ด้วยชลประทานระบบท่อ ณ บ้านใหม่เจริญ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล

 25571

Additional information