ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จำนวน 8 โครงการ

icon2  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์สอบราคาจ้างตามโครงการต่างๆ จำนวน 8 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4586-3207 ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียด 1  2    imgnew

Additional information