ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ 1 และก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8

icon2 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล มีความประสงค์สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ 1 และโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่ 15 - 28 มกราคม 2558 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 045-863207 อ่านรายละเอียด หน้า 1   2   

Additional information