ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านน้ำคำ (สายป่าช้าบ้านน้ำคำเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4, 5, 7, 13)

icon3 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านน้ำคำ (สายป่าช้าบ้านน้ำคำเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4, 5, 7, 13อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1     

Additional information