สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำคำ หมู่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน และอาคารห้องน้ำและห้องครัว (สถ.สพด.2) บ้านน้ำคำ หมู่ 5 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราขธานี อ่านรายละเอียด....

Additional information