ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เต้นท์อเนกประสงค์) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

gra

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เต้นท์อเนกประสงค์) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.30 เมตร แบบสันโค้ง เหล็กท่อกลมอาบสังกะสี ขนาด 1.2 นิ้ว ผ้าใบติดชื่อ อบต.นาสะไม ทั้งสองด้าน จำนวน 6 หลัง ราคากลางหลังละ 25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 21 เมษายน 2557 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 22 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (แห่งที่ 2) หลังที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 2557 ในราคา 500 บาท หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4586-3207 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่  

Additional information