สอบราคาจ้างตามโครงการต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-863207 อ่านรายละเอียดที่นี่ หน้า 1 หน้า 2

Additional information